zamowienia@ksiazkiwszkole.pl      42 227-09-92

Otwarte Strefy Aktywności

Jako producent urządzeń dedykowanych obiektom sportowo-rekreacyjnym aktywnie wspieramy realizację rządowego programu o nazwie „Otwarte Strefy Aktywności”.
Jest to przedsięwzięcie, w ramach którego można liczyć na dofinansowanie do budowy bezpiecznych i komfortowych stref aktywności dla całych rodzin.
Z myślą o projekcie OSA w firmie Prometeusz przygotowaliśmy ofertę specjalną. Zachęcamy wszystkich potencjalnych eneficjentów do poznania szczegółów programu.

Czym są OSA?

Osa, czyli Otwarte Strefy Aktywności, to program Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierający rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Na infrastrukturę tę składają się miejsca integracji społecznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do aktywnego wypoczynku, z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych.
Zgodnie z programem oferujemy wyposażenie dla OSA w dwóch wariantach:
a) podstawowym,
b) rozszerzonym.
Wariant podstawowy obejmuje:
- siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń),
- strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia roślin).
Wariant rozszerzony obejmuje:
- siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń),
- strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia roślin),
- plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

Kto może skorzystać z OSA?

Program Otwartych Stref Aktywności adresowany jest do jednostek sektora finansów publicznych określonych w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), posiadających osobowość prawną prowadzących działalność w dziedzinie kultury fizycznej bądź też wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej.
Mówiąc prościej do beneficjentów programu zaliczają się m.in. jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy gmin i miast), ale także uczelnie publiczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne osoby prawne powołane do wykonywania zadań publicznych. Z programu korzystać więc mogą również stowarzyszenia i fundacje.

Jak wziąć udział w programie?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach Otwartych Stref Aktywności należy złożyć wniosek inwestycyjny. Jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 Otwartych Stref Aktywności, które mogą być zlokalizowane w różnych miejscowościach. Wnioski inwestycyjne na rok 2018 przyjmowane były w okresie od 15 stycznia do 15 lutego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności może wynieść:
- do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego,
- do 70% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, w przypadku realizacji w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg, nie więcej jednak niż wynosi kwota maksymalna wskazana dla określonych wariantów stref.
Wynika z tego, że dofinansowanie do jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
a) dla wariantu podstawowego – 25 tys. zł (przy dofinansowaniu do 50%) lub 35 tys. zł (przy dofinansowaniu do 70%;
b) dla wariantu rozszerzonego – 50 tys. zł (przy dofinansowaniu do 50%) lub 70 tys. zł (przy dofinansowaniu do 70%).

Informujemy, że dofinansowanie będzie wypłacane w jednej transzy, po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego i potwierdzeniu go protokołem odbioru końcowego.
W razie pytań o szczegóły udziału w programie zapraszamy do kontaktu z firmą Prometeusz.

Masz pytania ?

Zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz dostarczyć niezbędne informacje.

  O nas

  Skontaktuj się
  Prometeusz Cezary Krakowski

ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice

Tel : 0 42 227-09-92
Email : zamowienia@ksiazkiwszkole.pl