zamowienia@ksiazkiwszkole.pl      42 227-09-92

Przedszkole przy szkole za unijne pieniądze

Projekt systemowy 9.1.1.

W 2013 roku dodatkowe 50 mln euro, a więc ponad 200 mln zł pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało przekazanych na modernizację oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Z pomocy skorzystało ponad 2000 oddziałów funkcjonujących w blisko 1500 placówek.

Nie mamy wątpliwości, że celem edukacji najmłodszych powinno być zagwarantowanie równych szans na rozwój, a także właściwe przygotowanie do dalszej nauki. Celem pośrednim jest również przygotowanie do dorosłego życia i podnoszenia swojej konkurencyjności na nowoczesnym rynku. To wymóg, który stawiany jest przez XXI wiek. Właśnie z tego powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło przekazać gminom większą część środków przeznaczonych na rozwój edukacji przedszkolnej oraz na dostosowanie szkół podstawowych do obniżenia wieku szkolnego. Ze środków centralnych do regionalnych przesuniętych zostało 50 milionów euro, co daje kwotę ponad 200 milionów złotych. Pozwoliło to na przygotowanie miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

Projekty systemowe zakładające sprawną modernizację oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych (poddziałanie 9.1.1 PO KL - przedszkole przy szkole) jest wyjątkową szansą na uzyskanie potężnego dofinansowania. Może to być wsparcie, które pozwoli rozwinąć istniejące formy wychowania przedszkolnego przy podstawówkach, jak również zmodernizować i unowocześnić placówki, które działają przy szkołach. Dofinansowanie daje również możliwość zmniejszenia pojawiających się nierówności  w obszarze upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Firma Prometeusz udzieliła wsparcia wielu placówkom w ramach projektów systemowych. W zakres naszych działań wchodziło przede wszystkim stworzenie bezpiecznych placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń w przedszkolach zarówno do wymogów dzieci, jak i dorosłych, a także wyposażenie placówek w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne czy sprzęt ICT.

Dowiedz się więcej nt. zakresu wsparcia

men gov plakat

Masz pytania ?

Zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz dostarczyć niezbędne informacje.

  O nas

  Skontaktuj się
  Prometeusz Cezary Krakowski

ul. Warszawska 44/50
95-200 Pabianice

Tel : 0 42 227-09-92
Email : zamowienia@ksiazkiwszkole.pl